PP Computers

eshopInternetová kavárnaSortimentSlužbyPoužité zbožíInformace o firmìHalnetVítáme Vás


na stránkách spoleènosti PP Computers, spol. s r.o.
a doufáme, že budete s našimi nabídkami a službami maximálnì spokojeni.


Provozní doba:

Po - Èt 8:00 - 18:00 hodin

Pá 8:00 - 14:00 hodin

 Zveme Vás k návštìvì naší klimatizované 3138042741 a e-Shopu.


Aktuální ceny najdete v e-shopu, na znaèkové PC sestavy HAL3000 použijte konfigurátor v sekci HAL3000, veškeré informace, aktuality a komentáøe jsou pro Vás pøipraveny v HALnetu. Vìtšina položek oznaèených v eshopu "Skladem" je u našeho dodavatele a pøi objednávce do 18:00 je pro Vás pøipravíme k odbìru následující pracovní den.

Objednejte si servis PC primo u Vas doma nebo ve firme pouhym kliknutim 403-316-7985

Úètujeme 100Kè dopravné po MB a blízkém okolí, dále pak 10Kè/km a 100Kè za 15min práce. Pokud by technik usoudil, že k provedení požadovaného zákroku bude výhodnìjší využít naše servisní a technické zázemí, hradíte pouze cestu a provedený úkon dle servisního ceníku naší poboèky bez ohledu na èasovou nároènost. Po dokonèení Vám mùžeme PC odvézt i nazpìt.Jste právì návštìvník.

Dìkujeme.