Universitatea Artifex – Universitatea "Artifex" din Bucuresti

Despre noi


NOTĂ

          În atenția studenților înmatriculați în anii II și III la programele de studii universitare de licență, respectiv I și II la programele de studii universitare de masterat,
          Vă reamintim faptul că, în conformitate cu opțiunile dumneavoastră privind achitarea taxelor de școlarizare aferente anului universitar 2018 – 2019, data limită de plată a celei de a treia rate este 15 martie 2019.
          Plata sumelor datorate se poate face:
  • În numerar, la casieria universității;
  • Cu cardul, la casieria universității;
  • Prin virament bancar, în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București la BCR – Sucursala Plevna (vă rugăm ca, în acest caz, să specificați numele dumneavoastră, programul de studii la care sunteți înmatriculați și anul de studii).
          Având în vedere prevederile contractului angajament, semnat la momentul înscrierii dumneavoastră la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, vă informăm asupra următoarelor măsuri organizatorice adoptate de conducerea instituției:
  • Neachitarea taxelor de școlarizare asumate conform contractului angajament de către studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență și masterat conduce la exmatricularea studentului și la demararea procesului legal pentru recuperarea sumelor datorate;
  • Nu se vor acorda scutiri sau reeșalonări de la plata sumelor datorate.

 

 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti a fost înființată prin Legea nr. 133/2005, ca parte a sistemului naţional de învăţământ. Aceasta este o  instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, având sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Economu Cezărescu nr. 47, Sector 6, cu următoarele facultăţi:

  1. Facultatea de Finanţe şi Contabilitate.
  2. Facultatea de Management – Marketing.

În cadrul Universității „ARTIFEX” din Bucureşti funcționează cinci programe de studii universitare de licență (FinanÅ£e şi Bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Management, Marketing, Economia ComerÅ£ului, Turismului şi Serviciilor) și cinci programe de studii universitare de master (Management Financiar – Bancar şi de Asigurări, Managementul Sistemului InformaÅ£ional Financiar – Contabil, Management OrganizaÅ£ional, Marketing şi Comunicare în Afaceri, Administrarea Afacerilor în ComerÅ£, Turism şi Servicii), toate acestea fiind acreditate, conform legislației naționale în vigoare.

 4142263545

 

Noutati