www.

"Tvoríme pre Vás, aby sa Vám lepšie darilo"

  Tvoríme aplikácie na mieru, pod¾a zadania klienta. Zameriavame sa hlavne na evidenciu zákaziek a zákazníkov, tvorbu cenových ponúk, sklad a evidenciu tovarov, sledovanie výkonnosti pracovníkov a pracovných procesov, štatistiky, riadenie zákaziek, riadenie obchodných a pracovných tímov, ale aj riadenie a kontrolu financií.

 • namierušité aplikácie
 • správa firmenej databázy klientov
 • špecializované aplikácie na radenie konkrétnych aj problematických procesov vo firmne
 • aplikácie dostupné cez poèítaè, notebook aj mobil èi tablet kdeko¾vek kde máte prístup k internetu
 • správa domény (www.domena.sk) vrátane správy emailov k danej adrese (meno@domena.sk)

510-819-1611

Realizované projekty a referencie:


(636) 212-4251

  www.bestcerber.sk - Chovná stanica dobermanov

 • návrh design a spracovanie kompletnej stránky
 • prevádzka a údržba stránky, e-mailov a domény
 • webaplikácia - spracovanie online katalógu k výstave psov s modulom pre tlaè katalógu vystavovate¾ov
Hodnotenie klienta:

Hodnotenie klienta:

  (360) 819-2023
 • návrh design a spracovanie kompletnej stránky
 • prevádzka a údržba stránky
Hodnotenie klienta:

Homoousianism
  469-396-0653
 • návrh design a spracovanie kompletnej stránky
 • prevádzka a údržba stránky, e-mailov a domény
 • spracovanie grafiky letákov
Hodnotenie klienta:

Hodnotenie klienta:

  4707285301
 • návrh design a spracovanie kompletnej stránky
 • prevádzka a údržba stránky, e-mailov a domény
Hodnotenie klienta:Zaujala Vás naša práca?
Nechajte si vypracova návrh, kontaktujte nás e-mailom na info(zavinac)b3.eu.sk

© 2014, Be3 s.r.o., Dolná ulica 56/9, 976 33 Poniky

tanzib