Välkommen till Moderna Verktyg

Moderna Verktygs affärsidé är att bistå sina kunder med införskaffandet av formverktyg för produktion av pressgjutna och formsprutade detaljer samt att vidmakthålla kundens resultat i utrustningen på mest kostnadseffektiva sätt under hela dess livscykel.

För att åstadkomma detta erbjuder Moderna Verktyg:

– Utveckling och analys av den slutliga detaljens utformning.
– Projektledning i samtliga faser frÃ¥n tänkt, till av slutanvändare godkänd detalj.
– Utveckling – konstruktion av formverktyg, egentillverkning.
– Import av formverktyg frÃ¥n lÃ¥gprisländer, kvalitetsvalidering.
– Service, underhÃ¥ll och ombyggnader, sÃ¥väl hos kund som i egen fabrik.

Moderna Verktyg är ett av Sveriges mest erfarna företag inom sin bransch och har med framgång hanterat otaliga projekt . Moderna Verktyg kan i egen fabrik hantera formverktyg i storlek upp till 30 ton.

Vi formar framtiden!